Slider
Grudzień 18, 2018

Ekstradycja

Tajemnica zawodowa!

Kancelaria Adwokacka dr Magdalena Makieła jest kancelarią specjalizującą się w sprawach międzynarodowych tj. ekstradycja i europejski nakaz aresztowania (ENA).

Prawo Karne

EKSTRADYCJA EUROPEJSKI NAKAZ ARESZTOWANIA!

Gwarancja profesjonalizmu i tajemnicy zawodowej!

– Kancelaria specjalizuje się w postępowaniu w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych w tym postępowaniu ekstradycyjnym (ekstradycja, europejski nakaz aresztowania).

Ponadto prowadzi sprawy z zakresu:

– prawa karnego gospodarczego,  

– odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie

– ułaskawienia

Działalność Kancelarii obejmuje :

  • występowanie w roli obrońcy podejrzanego i oskarżonego;
  • występowanie w roli pełnomocnika pokrzywdzonego;
  • występowanie w roli pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego;
  • występowanie w roli pełnomocnika oskarżyciela prywatnego;
  • występowanie w roli pełnomocnika powoda cywilnego w procesie karnym;
  • sporządzanie wszelkiego rodzaju pism procesowych w prowadzonych postępowaniach;
  • uczestnictwo we wszystkich czynnościach, przed wszystkimi sądami (w tym przed Sądem Najwyższym) i wszystkimi organami (m.in. prokuraturą, policją).