Slider
Październik 17, 2018

Kancelaria

Adwokat specjalizujący się w sprawach:

gospodarczych
karnych gospodarczych
międzynarodowych:
ekstradycja
europejski nakaz aresztowania

Autor książek i licznych publikacji naukowych nt. ekstradycji, europejskiego nakazu aresztowania i Międzynarodowego Trybunału Karnego. 

Adwokat Magdalena Makieła jest również arbitrem i certyfikowanym mediatorem sądowym specjalizującym się w mediacjach gospodarczych.

2017 Radca Izby Przemysłowo Handlowej w Krakowie

2014 w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskany stopień naukowy doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo, ze specjalnością prawo międzynarodowe publiczne. Rozprawa doktorska dotyczyła problematyki ekstradycji, europejskiego nakazu aresztowania oraz dostarczenia do Międzynarodowego Trybunału Karnego;

Konferencje: 

2018:

ECBA Autumn Conference 2018, Terrorism, Extradition and European Arrest Warrant, Nicea 6-5.10.2018;

Europäische Rechtsakademie (ERA), Financial Investigation of Trafficking in Human Beings,Wiedeń 14-15.06.2018;

Zjazd Katedr Prawa Międzynarodowego, Prawo międzynarodowe-teoria a praktyka, Wilno 09-12.05.2018; 

2017:

MEDEL – Katedra KPK UJ,Zarządzanie sądami a dostęp do wymiaru sprawiedliwości, Kraków 08.12.2017;

Katedra Własności Intelektualnej, Prawa Administracyjnego i Europejskiego Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechnika Opolska, Dwie dekady Konstytucji – doświadczenia i wyzwania, Opole 27.10.2017;

ECBA Autumn Conference 2017, Investigation and Prosecution – Current Challenges in Europe Future Challenges in the EU: Minimum Standards for Trials, Palma de Mallorca 6-7.10.2017;

European Law Institute (ELI)Annual Conference and General Assembly, Wiedeń 6-8.09.2017; 

ECBA Spring Conference, The Attorney – Client Privilege in Criminal Matters and Protection of Client´s Data. Praga, 21-22.04.2017;

2016:

Europäische Rechtsakademie (ERA), Special investigation techniques to tackle internet crimes. Lizbona, 10-11.11.2016;

Europäische Rechtsakademie (ERA), International Surrender of Persons. Lizbona, 6-7.10.2016;

Uniwersytet Jagielloński, Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego pt. Ius cogens – soft law,dwa bieguny Prawa Międzynarodowego Publicznego. Kraków, 19-20.05.2016;

New York State Bar Association International Section w Annual Spreeng Meeting w Krakowie. Kraków, 08.04.2016;

Fair Trials z zakresu europejskiego nakazu aresztowania. Budapeszt, 5-6.02.2016;

2015:

udział w międzynarodowym seminarium karnym zorganizowanym przez Europäische Rechtsakademie (ERA), EU Criminal Law for Defence Councel: Focus on the European Arrest Warrant. Ryga, 29-30.05.2015;

2014:

udział w międzynarodowym seminarium dla adwokatów – karnistów, organizowanym przez Fair Trial International i Helsińską Fundacją Praw Człowieka, z zakresu implementacji Dyrektyw UE dotyczących m.in. prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym. Warszawa, 9-10.11.2014.