Slider
18 grudnia, 2018

Prawo gospodarcze

Pomagamy przedsiębiorcom w bieżących sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Kancelaria działa w następujących obszarach:

 • prawo korporacyjne:  zakładanie i rejestrowanie spółek prawa handlowego, jednoosobowej działalności gospodarczej;
 • prawo kontraktowe: sporządzanie i redagowanie kontraktów handlowych, sprawdzanie i analiza zawartych umów pod kątem szans na pozytywny wynik ewentualnego procesu;
 • spory gospodarcze: sprawy sądowe pomiędzy przedsiębiorcami, mediacje, sprawy przed sądami polubownymi;
 • windykacja należności (sprawy sądowe i postępowania egzekucyjne przed komornikiem).

Sprawy gospodarcze – doradzam na każdym etapie prowadzonej działalności gospodarczej

 • sporządzanie umów i statutów spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji,
 • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji,
 • sporządzanie regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i jego organów,
 • rejestracja przedsiębiorców w Ewidencji Działalności Gospodarczej,
 • przygotowanie projekty dokumentów, w tym uchwał, umów o współpracy oraz porozumień wspólników,
 • przygotowanie wszelkiego rodzaju kontraktów cywilnoprawnych wraz z negocjowanie ich warunków,
 • prowadzenie postępowań sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych przed sądem I i II instancji, a także Sądem Najwyższym, (w szczególności w sprawach związanych z realizacją kontraktów, dochodzeniem należności ),