Slider
10 stycznia, 2019

Austria

„AUSTRIA – MOŻLIWOŚCI EKSPANSJI DLA POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW”

Program szkolenia:

1.                  Rynek austriacki

a)      Informacje gospodarcze nt. Austrii. Badanie rynku.

b)     Instytucje otoczenia biznesu.

c)      Podmioty wspierające polskich przedsiębiorców w Austrii.

a)      Dlaczego warto inwestować w Austrii.

b)     Podejście do negocjacji z austriackim kontrahentem (aspekty kulturowe i prawne przy nawiązywaniu współpracy).

c)      Jakimi inwestycjami w Polsce mogą być zainteresowani austriaccy przedsiębiorcy.

2.                  Prowadzenie działalności gosp. i zawieranie umów z austriackimi kontrahentami

a)      Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

b)     Działania jakie należy podjąć aby otworzyć firmę w Austrii.

c)      Sprawdzenie wiarygodności kontrahenta.

a)      Elementy umowy, kary umowne, terminy przedawnień.

b)     Zawieranie klauzul arbitrażowych i mediacyjnych w umowach.

c)      Windykacja należności/wierzytelności od podmiotów austriackich