Slider
December 23, 2018

Office

PhD Magdalena Makieła

Advocate/Mediator/Arbiter

Specializes in Extradition Law, Criminal Law (Criminal Business Law in particular), Civil Law, Business Law, Inheritance Law.                       

Dr Magdalena Makieła has extensive experience in representing individuals and legal persons in Civil and Criminal proceedings in various roles. Represented clients in numerous civil and criminal proceedings. Author of academic publications on Criminal Law and International Criminal Law.

Preferred Practice Areas

Extradition Law, European Arrest Warrant (EAW),Business Law, Civil Law, Inheritance Law , Criminal Law and Criminal Procedure, Criminal Appeal Procedure, Corporate Crime, Penitentiary Law.

Languages

English, German

Curriculum Vitae

2015  Registered on the list of Arbitrators in Arbitration Court at the Chamber of Commerce and Industry in Kraków;

2015   Registered on the list of Court Mediators in District Court in Krakow

2014 Mediator Skills Trening, confirmed by a diploma, organized by Centrum Mediacyjne at Polish Bar Association in Warsaw

2014 Ph.D in Law, thesis: Extradition, surrender to the International Criminal Court, European Arrest Warrant.

2014 Completed the course Practitioner Training on the Roadmap Directives in Warsaw on 21-23 November, organized by Fair Trials International and Helsinki Foundation for Human Rights

2010 Harvard University Extension School participated in a session on Executive Speaker Training taught by faculty from the Harvard Extension School as a part of program on Management of Higher Education Institutions.

2010 Harvard University Extension School participated in a session on Recent Trends in Higher Education, taught by faculty from the Harvard Extension School as a part of program on Management of Higher Education Institutions. 

2009 Member of the Polish Bar Association 

2009 Completed Bar Professional Training Course, Bar Examination Passed.

Publications:

18. M. Makieła, Ekstradycja w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka(na wybranych przykładach) [w:] Europejska konwencja praw człowieka- praktyka stosowania i funkcjonowanie w przestrzeni europejskiej (red.M.Haczkowska,F.Tereszewicz) Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza, Opole 2016,s.261-270, ISBN:978-83-65235-43-5.

17. M.Makieła, Stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze [w:]Sądy i trybunały oraz pozasądowe sposoby załatwiania sporów międzynarodowych. Perspektywa polska, (red. B.Kużniak), Wydawnictwo C.H.BECK, 2015,s. 29-36,ISBN: 978-83-255-7807-7.

16. M.Makieła, M.Marcinko, Międzynarodowy Trybunał Karny. Prezentacja instytucji w świetle polskiego stanowiska negocjacyjnego [w:]Sądy i trybunały oraz pozasądowe sposoby załatwiania sporów międzynarodowych. Perspektywa polska,(red. B.Kużniak), Wydawnictwo C.H.BECK, 2015,s. 67-74 , ISBN: 978-83-255-7807-7.

15.   M.Makieła, M.Marcinko, Polskie stanowisko negocjacyjne a projekt statutu MTK [w:] Sądy i trybunały oraz pozasądowe sposoby załatwiania sporów międzynarodowych. Perspektywa polska,(red. B.Kużniak), Wydawnictwo C.H.BECK, 2015,s. 76-83 , ISBN: 978-83-255-7807-7.

14.Limitation Periods in Claims for Wrongful Conviction, Temporary Arrest or Detention”[in:] “Damage Law Society, XIV International Science Meeting, Insurance and Indemnification in Civil Proceedings”, Intermex, Belgrade 2014, pp. 405 – 411, Serbian version, [w:] Osiguranje I Naknada Stete I Parnicni Postupak, (ed. Z. Petrovic, Prof.N.Mrvic-Petrovic), Udrużenje za Odstetno Pravo, InstitutZa Uporedno Pravo I Pravosudna Akademija, XVII Medunarodni Naucni Skup, Belgrade, 2014, ISBN 978-86-6411-002-0.

 13.” Duty to Redress the Damage as a Probationary Measure”, [in:] “Damage Law Society, XIV International Science Meeting, Insurance and Compensation for Damage“, Intermex, Zlatibor 2013, pp. 197 – 202, Serbian version, [w:] Osiguranje I Naknada Stete, (ed. Zdravko Petrovic, Prof.N.Mrvic-Petrovic), Udrużenje za Odstetno Pravo i Pravosudna Akademija, XVI Tradicionalno Savetovanje, Zlatibor, 2013, ISBN 978-86-83437-79-9.

12. “Delictual Liability (Latin ex Delicto – Arising from a wrongful Act) by virtue of art. 415 of the Polish Civil Code”, [in:] XV International Scientific Conference Insurence, Compensation and the New Code of Civil Procedure, (ed. Z. Petrovic, N. Mrvic Petrovic), Intermex, Belgrade, 2012, pp. 37-59, ISBN: 978-86-83437-97-9, COBISS SR – ID 192718860 

11.”Jeńcy wojenni i ich prawa, a Polityka Prezydenta Baraka Obamy wobec przetrzymywanych w Guantanamo Bay” [in:] „Osiągnięcia i wyzwania międzynarodowego prawa humanitarnego”, (ed. M.Marcinko), Małopolski Oddział Okręgowy PCK, Kraków 2011  (electronic publication available on website : http://www.pck.malopolska.pl ) 

10. “The Question of Application of the Institution of Extradition in Polish Law on the Example of Randy C.’s Case” [in:] “Miscellanea Iuris Gentium”, vol. XII-XIII-XIV, (ed.K.Lankosz) Krakow 2009-2011. pp. 47-69, (electronic publication available on website http://www.law.uj.edu.pl/~zpmp/site/images/adm/File/MIG/MIG_2009-2011-final.pdf ).

9. Osnovne razlike izmedu evropskog naloga za hapsenje i procedure ekstradicije, [in:] Naucni, Strucni i informativni casopis, (ed. Z. Ivosevic), Izbor sudske prasek, Belgrade 2012, UDK 34, pp. 13-16. ISSN 0354-3226.

8. “A Duty to Repair Damage (art. 46 of the P.C.) in Accordance with the Polish Penal Code”, [in:] “Damage Law Society, XIV International Science Meeting, Insurance, Compensation of Damage and new Civil Court Procedures”, Intermex, Beograd 2011, pp. 197 – 202, English version, p. 203 – 207, Serbian version, [in:] Osiguranje, Naknada Stete I Novi Gradanski Sudski Postupci, (ed. Zdravko Petrovic,Prof.N.Mrvic-Petrovic), Udrużenje za odstetno pravo, XIV Tradicionalno Savetovanje, Belgrade, 2011. ISBN 978-86-83437-88-7.

7.”International Kidnapping as an Alternative for Extradition?”, [in:] ”Moving from the Crisis to Sustainability Emerging Issues in the International Context” (ed. Grazia Calabrò, Augusto D’Amico, Maurizio Lanfranchi, Giovanni Moschella, Luisa Pulejo, Roberta Salomone), Copyright 2011 by Franco Angeli s.r.l., Milano, Italy, pp. 467-475, ISBN 978-88-568-47055. 

6.”Podstawy prawne przedsiębiorczości (Legal Basics for Entrepreneurship)”, [in:] “Przedsiębiorczość – wybrane zagadnienia” (ed. Z. Makieła), Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno Ekonomicznej, Jarosław, 2011, pp. 333-356, ISBN 978-83-88139-27-7.

5. “Przewodnik po ulicach Starego Krakowa (A Guide of Old Krakow Streets)”, an edition on the occasion of the 90th Adwokacki w Galicji, (ed. M. Makieła, A. Krawiec), Okręgowa Rada Adwokacka in Krakow,  Anniversary of Adwokatura Polska, 160th  Anniversary of Samorząd, Krakow, 2009.

4.”Basic Differences Between European Arrest Warrant and Extradition Procedures”, [in:] “Miscellanea Iuris Gentium,” vol. X-XI, (ed. K. Lankosz) The Yearbook of Jagiellonian University Chair of Public International Law, Krakow, 2007-2008 , pp. 33- 42, ISSN 0867-6062. 

3.”Amerykańska polityka wobec konfliktu zbrojnego w Iraku (American Policy as Confronted with the Armed Conflict in Iraq)”, [in:] ”Irak. Dylemat amerykańskiej interwencji” (ed. W. Dzielski, W.Michnik), Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2007, pp. 79-98, ISBN 978-83-7188-995-0.

2.”Infrastruktura transportu w obszarach metropolitarnych, a obowiązujący system prawny (Transport Infrastructure in Metropolitan Areas vs. the Applicable Legal System)”, [in:] “Rzeszowski i Krakowski Obszar Metropolitarny” (ed. Z. Makieła, R. Fedan), Wydawca Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Krakow 2006, pp. 65-80, ISBN 8389823-91-8.

1.”Wojna z terroryzmem a traktowanie jeńców wojennych (The War on Terror vs. the Treatment of Prisoners of War)”, [in:] “Wybrane aktualne problemy międzynarodowego prawa humanitarnego”, (ed. M. Lubiszewski, T. Jasudowicz, R. Fordoński), Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2005, pp. 183-201, ISBN 83-7299-383-1.