Slider

Blog

Zerif supports a custom frontpage

Wybór na vice – Presesa Sądu Polubownego przy IPH w Krakowie

Miło nam jest poinformować, że w dniu 28 lipca 2022r adw.dr Magdalena Makieła została wybrana na vice Prezesa Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. Pierwsze posiedzenie prezydium Sądu Polubownego odbyło się 3 grudnia 2022 Warto korzystać z Sądu Polubownego/Arbitrażowego i wpisywać do umów klauzule arbitrażowe/zapis na sąd polubowny lub klauzule hybrydowe Med Arb Arb Read more about Wybór na vice – Presesa Sądu Polubownego przy IPH w Krakowie[…]

Klauzule Arbitrażowe Artykułu Palestra 11/22

W listopadowym wydaniu #Palestry 11/22 poświęconej #mediacji i #arbitrażowi ukazał się artykuł mojego autorstwa dot.klauzul arbitrażowych i klauzul hybrydowych #Arb Med Arb #Med Arb #Artykuł przedstawia #praktyczne  zastosowanie w umowach klauzul arbitrażowych oraz ich wzory. #Dziękuję za zaproszenie do napisania artykułu. #arbitraż #mediacje #ADR #umowy #klauzulemediacyjne #klauzule #arbitrażowe #KlauzuleHybrydowe #ZapisNaSądPolubowny #Palestra #Adwokatura #ArbMedArb https://palestra.pl/pl/

Forum Biznesu

Zakopane – dniu 29 listopad 2022 odbyło się XXII Tatrzańskie Forum Gospodarcze Baba.co Forum dla Kobiet Biznesu wspaniałe prelegentki, świetna atmosfera i duża dawka pozytywnej energii. M.in. z Z Henryka Bochniarz Jadwiga Wiśniowska Agata Krząstek Agata Niemczyk Aneta Larysa Knap Katarzyna Janczy Olga Jurzec Maria Wiśniewska Aneta Larysa Knap Dziękuję za zaproszenie do panelu Loża Read more about Forum Biznesu[…]

Human Rights Day Human Rights Day is observed every year on 10 December

#HumanRightsDay is observed every year on 10 December — the day the United Nations General Assembly adopted, in 1948, the Universal Declaration of Human Rights (UDHR). The UDHR is a milestone document, which proclaims the inalienable rights that everyone is entitled to as a human being – regardless of race, colour, religion, sex, language, political Read more about Human Rights Day Human Rights Day is observed every year on 10 December[…]

Orange the World

„Orange the World” to 16 dniowa kampania,  podnoszaca świadomość w zakresie podejmowania działań na rzecz zakończenia przemocy wobec kobiet i dziewczat. Kampania trwa od 25 listopada Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet do 10 grudnia – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. http://www.soroptimist.krakow.pl https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/end-violence-against-women

Advisory Board of European Criminal Bar Association

Dr Magdalena Makieła elected as a member of the Advisory Board of European Criminal Bar Association #ECBA Since its foundation in 1997 the #ECBA has become the pre-eminent independent organisation of specialist #DefenceLawyers in all Council of Europe countries. The #ECBA aims to promote the #fundamental rights of persons under investigation, suspects, accused and convicted Read more about Advisory Board of European Criminal Bar Association[…]

Nowa publikacja – Mediacja w praktyce mediatora i pelnomocnika

W książce przedstawiono proces rozwiązywania sporów w drodze mediacji w tym mediacji gospodarczej. W rozdziale 4 przedstawiono i omówiono mediację gospodarczą  którą opisała Mecenas dr Magdalena Makieła. Szczegółowo zaprezentowano również rolę prawników w mediacji, zarówno po stronie pełnomocnika, jak i mediatora, w tym opisano konkretne narzędzia wykorzystywane w praktyce adwokata-mediatora. Jednocześnie scharakteryzowano rolę stron – Read more about Nowa publikacja – Mediacja w praktyce mediatora i pelnomocnika[…]

ICC

Today, 11 March 2021, the judges of the International Criminal Court (ICC), in a plenary session, elected Judge Piotr Hofmański (Poland) as President of the Court for a three-year term with immediate effect. Congratulations 👏👏👏 https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1576

Holandia odmówiła przekazania w ramach ENA

Holandia odmówiła wykonania #EuropejskiegoNakazuAresztowania wydanego przez polski sąd – poinformował na www Rzecznik Praw Obywatelskich Sąd w Amsterdamie odmówił 10 lutego 2021 r. wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania wydanego przez polski sąd To pierwsza taka decyzja, podjęta przez sąd innego państwa członkowskiego Unii po przeprowadzeniu pełnego „testu LM”, zgodnie z orzecznictwem #TSUE (C-216/18 LM; C-354/20 i Read more about Holandia odmówiła przekazania w ramach ENA[…]

Negocjacje!

Negocjacje to skuteczny sposób rozwiązania sporu Negocjacje to obecnie kluczowa prawnicza kompetencja soft skills Przykładowe techniki negocjacyjne: -Optyk z Brookline -Różowy śledź -Wielki nieobecny -Rosyjski front -Nagroda w niebie -kontrola agendy Etc. Nie ma cudownych technik, które dają sukces w negocjacjach W takim razie co wpływa i decyduje o udanych negocjacjach? m.in. – przygotowanie do Read more about Negocjacje![…]

Wyrok TSUE z 17 grudnia 2020r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania- ENA

Wyrok w sprawie ENA W wyroku z  dnia 17 grudnia 2020r Trybunał Sprawiedliwości UE, stwierdził, iż systemowe lub ogóle nieprawidłowości w zakresie niezawisłości władzy sądowniczej wydającego nakaz państwa członkowskiego, niezależnie od ich wagi, nie stanowią samoistnej podstawy, aby organ sądowy wykonujący nakaz mógł twierdzić, że wszystkie sądy tego państwa członkowskiego utraciły status „wydającego #ENA organu Read more about Wyrok TSUE z 17 grudnia 2020r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania- ENA[…]

Ścigany już się nie ukryje przed ENA w Norwegii i Islandii

Od 2019 roku weszła w życie umowa o przekazywaniu osób pomiędzy państwami UE a Islandią i Norwegią.  Czy to oznacza, że Polska może ścigać w trybie ENA osoby ukrywające się w tych dwóch krajach? 1. W jakim przypadku może być wydany nakaz aresztowania? 2. Jakie dane zawiera wydawany ENA? 3. W jakim terminie państwo, w Read more about Ścigany już się nie ukryje przed ENA w Norwegii i Islandii[…]

SPOTKANIE LOŻY KOBIET BIZNESU IPH

W dniu 12 listopada odbyło się spotkanie online #LożyKobietBiznesu Izba Przemysłowo – Handlowa w Krakowie Rozmawialiśmy nt. Jak radzą sobie Firmy czlonowskie IPH w dobie COVID-19 i jakie działania podejmują, w celu zminimalizowania strat w firmie. Małgorzata Machynia gratulacje za podjecie odważnej decyzji w przedmiocie zmiany obszaru działania i wejście na rynek IT. #Odważne decyzje Read more about SPOTKANIE LOŻY KOBIET BIZNESU IPH[…]

70 lat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Europejska Konwencja Praw Człowieka została otwarta do podpisu w dniu 4 listopada 1950r. 70 lat Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności Stronami Konwencji jest 47 państw członkowskich Rady Europy Obecnie warunkiem członkostwa w Radzie Europy jest ratyfikacja #EKPC Polska przystąpiła do Rady Europy 26 listopada 1991r. jednocześnie podpisując Europejską Konwencję Praw Człowieka EKPC Read more about 70 lat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka[…]

Holandia- Ekstradycja tymczasowo wstrzymana do Polski

Międzynarodowa Izba Pomocy Prawnej Sądu Okręgowego w Amsterdamie tymczasowo zaprzestała wydawania w ramach #ekstradycji osób podejrzanych i skazanych do Polski. Decyzja ta spowodowana jest kolejnym pytaniem do TSUE dot.problemów z niezawisłością polskiego wymiaru sprawiedliwości. Do chwili wydania opinii przez Trybunału Sprawiedliwości, Międzynarodowa Izba Pomocy Prawnej w Amsterdamie zdecydowała, że do czasu udzielenia przez TSUE opinii, Read more about Holandia- Ekstradycja tymczasowo wstrzymana do Polski[…]

Wyrok sądu arbitrażuowego wegzekwuje komornik

Wyrok sądu arbitrażowego, zgodnie z przepisami postępowania cywilnego, ma moc wyroku sądu powszechnego po nadaniu klauzuli wykonalności. Komornik zgodnie z przepisami prawa egzekwuje wyroki sądu polubownego. Arbitraż jest realną alternatywą dla sądów  powszechnych, szczególnie w sprawach gospodarczych. Dla firm jest to szybki i skuteczny sposób dochodzenia roszczeń z umów. Z tych względów warto zawierać W Read more about Wyrok sądu arbitrażuowego wegzekwuje komornik[…]

Holandia odmawia przekazania w ramach ENA do Polski

Holandia wstrzymała przekazanie w ramach ENA (europejski nakaz aresztowania) Polsce podejrzanego o handel narkotykami – zadecydowała o tym Międzynarodowa Izba Pomocy Prawnej Sądu Okręgowego w Amsterdamie. Holenderski sąd uzasadnia decyzję brakiem niezależności polskiego sądownictwa. Z tych względów holenderski sąd zwrócił się z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tej sprawie. #ENA #EuropejskiNakazAresztowania #przekazanie

Centralny Rejestr Beneficjentów

Do 13 lipca 2020 spółki muszą zgłosić do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dane osób fizycznych sprawujących nad spółką pośrednią lub bezpośrednią kontrolę. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to system teleinformatyczny, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. #Gdzie #Zgłoszenie do CRBR jest możliwe Read more about Centralny Rejestr Beneficjentów[…]

ENA Extradition

Commission Reports on European Arrest Warrant On 2 July 2020, the European Commission published a report assessing the transposition of the European arrest warrant in 27 Member States and the UK from 2004 until now. The general assessment demonstrates that the European Arrest Warrant remains an essential tool in the area of judicial cooperation in Read more about ENA Extradition[…]

Webinar

Dziękuję uczestnikom za liczny udział w dniu 30 czerwca 2020r. w #Webinar #Praktyczne zastosowanie #arbitrażu i #mediacji – jak uniknąć długoletnich postępowań sądowych Zorganizowanym wspólnie z Izba Przemysłowo – Handlowa w Krakowie i Dr Magdalena Makieła #Praktyka #arbitraż #mediator #mediacja #arbitera #negocjacje #klauzularbitrażowa #KlauzuleMediacyjne #mediacjagospodsrcza #biznes #SądPolubowny

Webinar zaproszenie

#Webinar #Zapraszam 30 czerwca 2020r. na #Webinar organizowany wspólnie z Izba Przemysłowo – Handlowa w Krakowie: Praktyczne zastosowanie #arbitrażu i #mediacji – jak uniknąć długoletnich postępowań sądowych. #Termin 30 czerwca (wtorek) 2020r. #Zaproszenie jest skierowane do wszystkich #właścicieli i przedstawicieli #firm. #Cele i #korzyści Po szkoleniu uczestnicy: Znają różnice pomiędzy #mediacją, #negocjacjami i #arbitrażem Dysponują Read more about Webinar zaproszenie[…]

UMOWNE KLAUZULE ARBITRAŻOWE

W jaki sposób można uniknąć wieloletnich procesów sądowych? Wprowadzając do umowy i umowy spółki #KlauzuleArbitażowe #KlauzuleMediacyje Zawarcie #klauzul w #umowie wyłącza skierowanie do sądu powszechnego sporu powstałego w zw. z zawarciem umowy. Jeśli nie zawarto w umowie #klauzuli to strony, w chwili powstania sporu mogą zawrzeć na piśmie porozumienie, że spór będzie rozgrzać #SądPolubowny. Zamieszczona w #umowie/#statucie #SpółkiHandlowej #KlauzulaArbitrażowa dotycząca sporów ze stosunku spółki wiąże spółkę, jej Read more about UMOWNE KLAUZULE ARBITRAŻOWE[…]

NEGOCJACJE

Negocjacje nigdy nie są proste. Właściwe prowadzenie rozmów może zarówno przynieść korzyści, jak i przysporzyć wiele problemów. Co w takim razie powinien zrobić dobry negocjator? Powinien skupiać się na tym, co mówi do niego rozmówca, i uważnie analizować jego wypowiedź. Negocjatorzy często uważają, że jeśli wykładają na stół wiele korzyści i mają wystarczające środki nacisku, są w stanie wywalczyć doskonałe Read more about NEGOCJACJE[…]

ARBITRAŻ

#StałyTrybunałArbitrażowy z siedzibą w Hadze. Organ międzynarodowy powołany do rozstrzygania sporów między państwami. Funkcje STA nie ograniczają się jedynie do #arbitrażu ale obejmują również wsparcie w innych formach pokojowego rozwiązywania sporów w tym #mediacja #koncyliacja. https://lnkd.in/d6n_-4v STA jak również #UNCITRAL posiadają własne reguły #koncyliacyjnie. #UNCITRAL komisja #ONZ do spraw międzynarodowego prawa handlowego. Z regulacji zawartych w prawie modelowym z 1985r. o międzynarodowym arbitrażu handlowym #UNCITRAL skorzystał polski ustawdawca Read more about ARBITRAŻ[…]

EKSTRADYCJA

Jako #adwokat zajmujący się w praktyce zagadnieniami dotyczącymi #ekstradycji i #ENA (#EAW), przeanalizowałam liczne sprawy dotyczące #ekstradycji i okazuje się że często teoria odbiega od praktyki. Zasadą jest, iż w świetle #art55Konstytucji RP #ekstradycja obywatela polskiego jest zakazana. Praktyka wykazuje jednak, że może być inaczej. Obywatel polski nie ma gwarancji, że w razie wystąpienia państwa wzywającego z wnioskiem o jego wydanie w ramach #ekstradycji, sąd polski odrzuci wniosek. Read more about EKSTRADYCJA[…]

KLAUZULE MEDIACYJNE ARBITRAŻOWE

W dniu 21 maja odbyło spotkanie online #LożyKobietBiznesu Izba Przemysłowo – Handlowa w Krakowie Dr Magdalena Makieła przedstawiła praktyczne zastosowanie #mediacji #negocjacji i #arbitrażu oraz omówiła #KlauzuleMediacyjne i #KlauzuleArbitrażowe, które można zastosować w #umowach i umowach spółki. #ADR #mediacja #arbitraż #negocjacje Więcej informacji nt. #ADR https://lnkd.in/dn9yutw

EKSTRADYCJA – WYDANIE

Szanowni Państwo, pragnę polecić #monografię #Prawo Międzynarodowe Teoria i Praktyka, pod redakcją Izabela Krasnicka, a której jestem współautorem. W #rozdziale III opisałam mechanizm wydania osoby w ramach #ekstradycji na podstawie złożonego zapewnienia (gwarancji)przez państwo wzywające. Jest to tematyka, którą zajmuję się w ramach mojej #praktyki adwokackiej. https://lnkd.in/gZspMeB#ekstradycja #wydanie #obrońca #prawaczłowieka