Slider

Blog

Zerif supports a custom frontpage

ENA Extradition

Commission Reports on European Arrest Warrant On 2 July 2020, the European Commission published a report assessing the transposition of the European arrest warrant in 27 Member States and the UK from 2004 until now. The general assessment demonstrates that the European Arrest Warrant remains an essential tool in the area of judicial cooperation in Read more about ENA Extradition[…]

Webinar

Dziękuję uczestnikom za liczny udział w dniu 30 czerwca 2020r. w #Webinar #Praktyczne zastosowanie #arbitrażu i #mediacji – jak uniknąć długoletnich postępowań sądowych Zorganizowanym wspólnie z Izba Przemysłowo – Handlowa w Krakowie i Dr Magdalena Makieła #Praktyka #arbitraż #mediator #mediacja #arbitera #negocjacje #klauzularbitrażowa #KlauzuleMediacyjne #mediacjagospodsrcza #biznes #SądPolubowny

Webinar zaproszenie

#Webinar #Zapraszam 30 czerwca 2020r. na #Webinar organizowany wspólnie z Izba Przemysłowo – Handlowa w Krakowie: Praktyczne zastosowanie #arbitrażu i #mediacji – jak uniknąć długoletnich postępowań sądowych. #Termin 30 czerwca (wtorek) 2020r. #Zaproszenie jest skierowane do wszystkich #właścicieli i przedstawicieli #firm. #Cele i #korzyści Po szkoleniu uczestnicy: Znają różnice pomiędzy #mediacją, #negocjacjami i #arbitrażem Dysponują Read more about Webinar zaproszenie[…]

UMOWNE KLAUZULE ARBITRAŻOWE

W jaki sposób można uniknąć wieloletnich procesów sądowych? Wprowadzając do umowy i umowy spółki #KlauzuleArbitażowe #KlauzuleMediacyje Zawarcie #klauzul w #umowie wyłącza skierowanie do sądu powszechnego sporu powstałego w zw. z zawarciem umowy. Jeśli nie zawarto w umowie #klauzuli to strony, w chwili powstania sporu mogą zawrzeć na piśmie porozumienie, że spór będzie rozgrzać #SądPolubowny. Zamieszczona w #umowie/#statucie #SpółkiHandlowej #KlauzulaArbitrażowa dotycząca sporów ze stosunku spółki wiąże spółkę, jej Read more about UMOWNE KLAUZULE ARBITRAŻOWE[…]

NEGOCJACJE

Negocjacje nigdy nie są proste. Właściwe prowadzenie rozmów może zarówno przynieść korzyści, jak i przysporzyć wiele problemów. Co w takim razie powinien zrobić dobry negocjator? Powinien skupiać się na tym, co mówi do niego rozmówca, i uważnie analizować jego wypowiedź. Negocjatorzy często uważają, że jeśli wykładają na stół wiele korzyści i mają wystarczające środki nacisku, są w stanie wywalczyć doskonałe Read more about NEGOCJACJE[…]

ARBITRAŻ

#StałyTrybunałArbitrażowy z siedzibą w Hadze. Organ międzynarodowy powołany do rozstrzygania sporów między państwami. Funkcje STA nie ograniczają się jedynie do #arbitrażu ale obejmują również wsparcie w innych formach pokojowego rozwiązywania sporów w tym #mediacja #koncyliacja. https://lnkd.in/d6n_-4v STA jak również #UNCITRAL posiadają własne reguły #koncyliacyjnie. #UNCITRAL komisja #ONZ do spraw międzynarodowego prawa handlowego. Z regulacji zawartych w prawie modelowym z 1985r. o międzynarodowym arbitrażu handlowym #UNCITRAL skorzystał polski ustawdawca Read more about ARBITRAŻ[…]

EKSTRADYCJA

Jako #adwokat zajmujący się w praktyce zagadnieniami dotyczącymi #ekstradycji i #ENA (#EAW), przeanalizowałam liczne sprawy dotyczące #ekstradycji i okazuje się że często teoria odbiega od praktyki. Zasadą jest, iż w świetle #art55Konstytucji RP #ekstradycja obywatela polskiego jest zakazana. Praktyka wykazuje jednak, że może być inaczej. Obywatel polski nie ma gwarancji, że w razie wystąpienia państwa wzywającego z wnioskiem o jego wydanie w ramach #ekstradycji, sąd polski odrzuci wniosek. Read more about EKSTRADYCJA[…]

KLAUZULE MEDIACYJNE ARBITRAŻOWE

W dniu 21 maja odbyło spotkanie online #LożyKobietBiznesu Izba Przemysłowo – Handlowa w Krakowie Dr Magdalena Makieła przedstawiła praktyczne zastosowanie #mediacji #negocjacji i #arbitrażu oraz omówiła #KlauzuleMediacyjne i #KlauzuleArbitrażowe, które można zastosować w #umowach i umowach spółki. #ADR #mediacja #arbitraż #negocjacje Więcej informacji nt. #ADR https://lnkd.in/dn9yutw

EKSTRADYCJA – WYDANIE

Szanowni Państwo, pragnę polecić #monografię #Prawo Międzynarodowe Teoria i Praktyka, pod redakcją Izabela Krasnicka, a której jestem współautorem. W #rozdziale III opisałam mechanizm wydania osoby w ramach #ekstradycji na podstawie złożonego zapewnienia (gwarancji)przez państwo wzywające. Jest to tematyka, którą zajmuję się w ramach mojej #praktyki adwokackiej. https://lnkd.in/gZspMeB#ekstradycja #wydanie #obrońca #prawaczłowieka