Law Office Cracow, Law Office Kraków    rechtsanwaltskanzlei krakau, Anwalt Krakau, Rechts,
Rechtsanwaltpraxis krakau, Rechtsanwalt Krakau, advocat cracow, law office cracow,
der Haftbefehl, der Europäische haftbefehl

 

dział spadku,
nabycie spadku,
stwierdzenie nabycia spadku,
szkolenia z prawa konkurencji,
prawo konkurencji,
międzynarodowe prawo karne,
szkolenia z prawa antymonopolowego,
sprawy karne,
sprawy gospodarcze,
postępowanie w sprawach międzynarodowych,
prawo spodkowe,
pozew o zapłatę,
kancelaria Kraków,
Law Office,
Rechtsanwaltskanzlei

KANCELARIA

 

Kancelaria świadczy usługi prawne na najwyższym poziomie profesjonalizmu, staranności i etyki zawodowej na terenie całego kraju. Skutecznie sprawdza się w sporach sądowych, uczestnictwie w negocjacjach oraz w opracowywaniu kompleksowych rozwiązań prawnych uwzględniających potrzeby Klienta.

Kancelaria posiada doświadczenie w zakresie rozwiązywania sporów na etapie postępowania mediacyjnego i postępowań sądowych i postępowań arbitrażowych. Prowadzi obsługę podmiotów gospodarczych oraz sprawy indywidualnych Klientów.

Współpracuje z Kancelariami zagranicznymi co umożliwia prowadzenie spraw międzynarodowych na terenie Unii Europejskiej i USA. 

Kancelaria jest człokniem Izby Przemysłowo Handlowej w Krakowie oraz członkiem Polsko - Austriackiej Inicjatywy Współpracy Gospodarczej z siedzibą w Wiedniu.

                                                                                                                                                           

 

Doktor Magdalena Makieła:

jest adwokatem specjalizującym się w sprawach międzynarodowych tj. ekstradycja i europejski nakaz aresztowania, karnych gospodarczych oraz sprawach gospodarczych.

Adwokat Magdalena Makieła jest arbitrem i mediatorem sądowym specjalizującym się w mediacjach gospodarczych.

 

Autorka licznych publikacji naukowych, między innymi nt. ekstradycji, europejskiego nakazu aresztowania i Międzynarodowego Trybunału Karnego.

Studiowała prawo na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W latach 2005-2009 jako pracownik naukowy prowadziła zajęcia dydaktyczne z prawa karnego w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Akademii Krakowskiej im.Andrzeja Frycza Modrzewskiego. 

W 2009 r. pozytywnie zdała państwowy egzamin adwokacki i została wpisana na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie.

W 2010r. uczestniczyła w szkoleniu zorganizowanym przez Harvard University z zakresu Management of Higher Education Institutions oraz Recent Trends in Higher Education.

W 2012r. została wyróżniona odznaką Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK).

W 2014r. w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo, ze specjalnością prawo międzynarodowe publiczne. Rozprawa doktorska dotyczyła problematyki ekstradycji, europejskiego nakazu aresztowania oraz dostarczenia do Międzynarodowego Trybunału Karnego.

 

Adwokat dr Magdalena Makieła jest członkiem:

- Krakowskiej Izby Adwokackiej

European Criminal Bar Association

- Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego,

- Komisji ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego przy PCK MZO w Krakowie.  

-Grupy Inicjatywnej Adwokatów Karnistów działającej na rzecz przestrzegania praw m.in. osób zatrzymanych.

 

Konferencje:

Uczestnictwo w konferencjach zorganizowanych przez:

-ECBA Autumn Conference 2017, Investigation and Prosecution – Current Challenges in Europe Future Challenges in the EU: Minimum Standards for Trials,  Palma de Mallorca 6-7.10.2017;

- European Law Institute (ELI)Annual Conference and General Assembly, Wiedeń 6-8.09.2017; 

- ECBA Spring Conference„The Attorney - Client Privilege in Criminal Matters and Protection of Client´s Data”.Praga, 21-22.04.2017;

Europäische Rechtsakademie (ERA) nt.Special investigation techniques to tackle internet crimes”.Lizbona, 10-11.11.2016;

- Europäische Rechtsakademie (ERA) nt."International Surrender of Persons". Lizbona, 6-7.10.2016;

- Uniwersytet Jagielloński, Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego pt.”Ius cogens – soft law,dwa bieguny Prawa      Międzynarodowego Publicznego”. Kraków, 19-20.05.2016;

- New York State Bar Association International Section w Annual Spreeng Meeting w Krakowie. Kraków, 08.04.2016;

- Fair Trials z zakresu europejskiego nakazu aresztowania. Budapeszt, 5-6.02.2016;

- 2015r. udział w międzynarodowym seminarium karnym zorganizowanym przez Europäische Rechtsakademie (ERA) nt.”EU Criminal Law for Defence Councel: Focus on the European Arrest Warrant”. Ryga, 29-30.05.2015;

- 2014r. udział w międzynarodowym seminarium dla adwokatów - karnistów, organizowanym przez Fair Trial International i Helsińską Fundacją Praw Człowieka, z zakresu implementacji Dyrektyw UE dotyczących m.in. prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym.

 

 

 

Certyfikaty

   

 

 

Kwalifikacje

Krajowy Rejestr Adwokatów
i Aplikantów Adwokackich

Krakowska Izba Adwokacka Adwokatura Polska Centrum Mediacyjne

 Znalezione obrazy dla zapytania ecba

Członkowstwo