Law Office Cracow, Law Office Kraków    rechtsanwaltskanzlei krakau, Anwalt Krakau, Rechts,
Rechtsanwaltpraxis krakau, Rechtsanwalt Krakau, advocat cracow, law office cracow,
der Haftbefehl, der Europäische haftbefehl

 

dział spadku,
nabycie spadku,
stwierdzenie nabycia spadku,
szkolenia z prawa konkurencji,
prawo konkurencji,
międzynarodowe prawo karne,
szkolenia z prawa antymonopolowego,
sprawy karne,
sprawy gospodarcze,
postępowanie w sprawach międzynarodowych,
prawo spodkowe,
pozew o zapłatę,
kancelaria Kraków,
Law Office,
Rechtsanwaltskanzlei

KANCELARIA

 Doktor Magdalena Makieła

Adwokat specjalizujący się w sprawach:

 • gospodarczych
 • karnych gospodarczych
 • międzynarodowych: 
 • ekstradycja
 • europejski nakaz aresztowania

      

Wykładowca uniwersytecki, autor książek i licznych publikacji naukowych nt. ekstradycji, europejskiego nakazu aresztowania i Międzynarodowego Trybunału Karnego.  

Adwokat Magdalena Makieła jest arbitrem i certyfikowanym mediatorem sądowym specjalizującym się w mediacjach gospodarczych.

 

2017 Adiunkt na Kierunku Prawo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie;

2017 Radca Izby Przemysłowo Handlowej w Krakowie

2014 w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskany stopień naukowy doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo, ze specjalnością prawo międzynarodowe publiczne. Rozprawa doktorska dotyczyła problematyki ekstradycji, europejskiego nakazu aresztowania oraz dostarczenia do Międzynarodowego Trybunału Karnego;

 

Członkostwo:

Krakowska Izba Adwokacka;

European Criminal Bar Association;

Komisja Legislacyjna przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie;

Grupa Polska Stowarzyszenie Prawa Międzynarodowego;

Komisja ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego przy PCK MZO w Krakowie; 

Grupa Inicjatywna Adwokatów Karnistów działająca na rzecz przestrzegania praw m.in. osób zatrzymanych;

Izba Przemysłowo - Handlowa w Krakowie;

Polsko Austriacka Inicjatywa Współpracy Gospodarczej w Wiedniu.

 

Konferencje: 

 

 • 2018:
 • Zjazd Katedr Prawa Międzynarodowego, Prawo międzynarodowe-teoria a praktyka, Wilno 09-12.05.2018; 
 • 2017:
 • MEDEL - Katedra KPK UJ, Zarządzanie sądami a dostęp do wymiaru sprawiedliwości, Kraków 08.12.2017;
 • Katedra Własności Intelektualnej, Prawa Administracyjnego i Europejskiego Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechnika Opolska, Dwie dekady Konstytucji – doświadczenia i wyzwania, Opole 27.10.2017;
 • ECBA Autumn Conference 2017, Investigation and Prosecution – Current Challenges in Europe Future Challenges in the EU: Minimum Standards for Trials, Palma de Mallorca 6-7.10.2017;
 • ECBA Spring Conference, The Attorney - Client Privilege in Criminal Matters and Protection of Client´s Data. Praga, 21-22.04.2017;
 • 2016:
 • Europäische Rechtsakademie (ERA), Special investigation techniques to tackle internet crimes. Lizbona, 10-11.11.2016;
 • Europäische Rechtsakademie (ERA), International Surrender of Persons. Lizbona, 6-7.10.2016;
 • Uniwersytet Jagielloński, Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego pt. Ius cogens – soft law,dwa bieguny Prawa Międzynarodowego Publicznego. Kraków, 19-20.05.2016;
 • New York State Bar Association International Section w Annual Spreeng Meeting w Krakowie. Kraków, 08.04.2016;
 • Fair Trials z zakresu europejskiego nakazu aresztowania. Budapeszt, 5-6.02.2016;
 • 2015:
 • udział w międzynarodowym seminarium karnym zorganizowanym przez Europäische Rechtsakademie (ERA), EU Criminal Law for Defence Councel: Focus on the European Arrest Warrant. Ryga, 29-30.05.2015;
 • 2014:
 • udział w międzynarodowym seminarium dla adwokatów - karnistów, organizowanym przez Fair Trial International i Helsińską Fundacją Praw Człowieka, z zakresu implementacji Dyrektyw UE dotyczących m.in. prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym. Warszawa, 9-10.11.2014.                                     

 

Certyfikaty

   

 

 

Kwalifikacje

Krajowy Rejestr Adwokatów
i Aplikantów Adwokackich

Krakowska Izba Adwokacka Adwokatura Polska Centrum

 

Członkowstwo

 

  Znalezione obrazy dla zapytania ecbA