Slider
12 listopada, 2018

Błędy medyczne

Najczęstsze błędy medyczne, którymi zajmują się prokuratorzy, i sądy, to nieprawidłowa diagnoza, przedwczesny wypis, niewykonanie badań i śmierć pacjenta.

Liczba spraw zgłaszanych do prokuratury jest z roku na ro coraz wyższy.

Sądy coraz częściej zasądzają wysokie zadośćuczynienie i odszkodowania dla poszkodowanych od służby zdrowia.

Z najnowszych statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że w latach 2014–2017 w sumie kwota zadośćuczynień i odszkodowań wzrosła o 70 proc.

Poszkodowani wiedzą, że mogą walczyć o swoje, coraz więcej prawników specjalizuje się w tej trudnej dziedzinie, a i sądy są przychylniejsze poszkodowanym.

Odszkodowania za błędy lekarskie i medyczne

Kiedy przysługuje mi odszkodowanie za błąd medyczny?

Roszczenia odszkodowawcze związane z procesem leczniczo-diagnostycznym są wynikiem zaistnienia błędu lekarskiego, medycznego lub wynikają z naruszenia praw pacjenta.

Niestety w wielu przypadkach roszczenia związane z błędem medycznym są wręcz niemożliwe do udowodnienia, natomiast wywalczamy wysokie zadośćuczynienie związane z naruszeniem prawa pacjenta i wywołaną tym krzywdą.

Kto może otrzymać odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny lub naruszenie prawa pacjenta?

Roszczenia o zadośćuczynienie i odszkodowanie w związku z błędem lekarskim, medycznym lub naruszeniem prawa pacjenta przysługują bezpośrednio poszkodowanym pacjentom, u których doszło do uszczerbku na zdrowiu oraz powstała krzywda, w związku z zawinionym działaniem pracownika jednostki służby zdrowia.

W przypadku, gdy skutkiem błędu lekarskiego jest śmierć pacjenta, najbliżsi członkowie rodziny mogą żądać zapłaty zadośćuczynienia za śmierćosoby bliskiej.

Jak długo można żądać zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia za błąd medyczny, lekarski lub naruszenie praw pacjenta?

O odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku z błędem lekarskim, medycznym lub naruszeniem praw pacjenta  można się skutecznie ubiegać:

  • do upływu terminu 3 lat od dnia zaistnienia błędu lekarskiego, czy naruszenia praw pacjenta (np. od dnia operacji)
  • do upływu 3 lat od dnia kiedy osoba poszkodowana dowiedziała się o szkodzie (np. o skutkach błędu lekarskiego, o fakcie zakażenia wirusem HCV) jednak nie później niż 10 lat dnia zdarzenia wywołującego szkodę.

Wyjątki:

  1. jeżeli lekarz lub inna osoba, z której winy doszło do błędu medycznego i uszkodzenia ciała została skazana prawomocnym wyrokiem karnym za przestępstwo – masz aż 20 lat na odzyskanie odszkodowania
  2. jeżeli w chwili zdarzenia nie miałeś ukończonych 18 lat – możesz ubiegać się o odszkodowanie aż do ukończenia 20 roku życia

O co mogę wnioskować?

Zadośćuczynienie za krzywdę wywołaną błędem lekarskim i naruszeniem praw pacjenta

Zadośćuczynienie jest tzw. roszczeniem niemajątkowym, osobistym mającym na celu wynagrodzenie całej krzywdy, która powstała u pacjenta – ofiary błędu medycznego. Krzywdy, w postaci bólu i cierpienia, a także całości negatywnych skutków w sferze emocjonalnej, zawodowej i osobistej osoby poszkodowanej w wyniku błędu medycznego. Wysokość krzywdy, jest także związana  z powstałą szkodą w postaci trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Aby uzyskać zadośćuczynienie za błąd lekarski, konieczne jest udowodnienie przez pacjenta, iż działanie lekarza było nieprawidłowe i spowodowało powstanie zarówno błędu medycznego, jak i powstanie szkody pod postacią uszczerbku na zdrowiu.

W przypadku żądania zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta, poszkodowany nie musi w ogóle udowadniać powstania uszczerbku na zdrowiu wywołanego naruszeniem jego prawa. Wystarczy wykazać sam fakt naruszenia prawa pacjenta (np. prawo do informacji o alternatywnym leczeniu) i wykazać własną krzywdę wywołaną tym faktem.

Odszkodowanie

Odszkodowanie ma na celu wynagrodzenie wszelkich szkód i strat majątkowych powstałych w związku z błędem medycznym. Odszkodowanie powinno pokryć wszystkie odniesione szkody.