Slider
22 grudnia, 2018

Publikacje

PROFESJONALIZM!

Artykuły naukowe i rozdziały w pracach zbiorowych:

16. M.Makieła, Ekstradycja w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (na wybranych przykładach)[w:]Europejska konwencja praw     człowieka- praktyka stosowania i funkcjonowanie w przestrzeni europejskiej (red.M.Haczkowska, F.Tereszewicz) Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza, Opole 2016,s.261-270, ISBN:978-83-65235-43-5.    

15. M.Makieła, Stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze [w:]Sądy i trybunały oraz pozasądowe sposoby załatwiania sporów międzynarodowych. Perspektywa polska, (red. B.Kużniak), Wydawnictwo C.H.BECK, 2015,s. 29-36,ISBN: 978-83-255-7807-7.

14. M.Makieła, M.Marcinko, Międzynarodowy Trybunał Karny. Prezentacja instytucji w świetle polskiego stanowiska negocjacyjnego [w:]Sądy i trybunały oraz pozasądowe sposoby załatwiania sporów międzynarodowych. Perspektywa polska,(red. B.Kużniak), Wydawnictwo C.H.BECK, 2015,s. 67-74 , ISBN: 978-83-255-7807-7.

13.   M.Makieła, M.Marcinko, Polskie stanowisko negocjacyjne a projekt statutu MTK [w:] Sądy i trybunały oraz pozasądowe sposoby załatwiania sporów międzynarodowych. Perspektywa polska,(red. B.Kużniak), Wydawnictwo C.H.BECK, 2015,s. 76-83 , ISBN: 978-83-255-7807-7.

12.  Makieła M., Limitation Periods in claims for Wrongful Conviction, Temporary Arrest or Detention, [w:] „Damage Law Society, XIV International Science Meeting, Insurance and Indemnification in Civil Proceedings”, Intermex, Belgrade 2014, Serbian version, [w:] Osiguranje I Naknada Stete I Parnicni Postupak, (red. Z. Petrovic, Prof.N.Mrvic-Petrovic), Udrużenje za Odstetno Pravo, Institut Za Uporedno Pravo I Pravosudna Akademija, XVII Medunarodni Naucni Skup,Wydawnictwo Intermex,  Belgrade, 2014, s.405-411, ISBN 978-86-6411-002-0.

11.   Makieła M.,Duty to Redress the Damage as a Probationary Measure, [w:] „Damage Law Society,XIV International Science Meeting, Insurance and Compensation for Damage”, Intermex, Zlatibor 2013, Serbian version, [w:] Osiguranje I Naknada Stete,(red. Zdravko Petrovic, Prof.N.Mrvic-Petrovic), Udrużenje za Odstetno Pravo i Pravosudna Akademija, XVI Tradicionalno Savetovanje, Wydawnictwo Intermex, Zlatibor, 2013, s.197-202, ISBN 978-86-83437-79-9.

10.      Makieła M., Delictual Liability (Latin ex delicto – Arising from a Wrongful Act) by virtue of art. 415 of the Polish Civil Code, [w:] XV International Scientific Conference Insurence, Compensation and the New Code of Civil Procedure, (red. Z. Petrovic, N. Mrvic Petrovic), Wydawnictwo Intermex, Belgrad, 2012, s. 345-350, ISBN: 978-86-83437-97-9.

9.  Makieła M., Jeńcy wojenni i ich prawa, a Polityka Prezydenta Baraka Obamy wobec przetrzymywanych w Guantanamo Bay”, [w:] „Osiągnięcia i wyzwania międzynarodowego prawa humanitarnego,(red. M. Marcinko), Małopolski Oddział Okręgowy PCK,Kraków 2011-2012, s.67-80, ISBN 978- 83-9089922-6-X.

8.   Makieła M., International Kidnapping as an Alternative for Extradition?, [w:] „Moving from the Crisis to Sustainability Emerging Issues in the International Context, (red. Grazia Calabrò, Augusto D’Amico, Maurizio Lanfranchi, Giovanni Moschella, Luisa Pulejo, Roberta Salomone), Copyright 2011 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy, s. 467-475, ISBN 978-88-568-47055.

7.  Makieła M., Podstawy prawne przedsiębiorczości, [w:] „Przedsiębiorczość – wybrane zagadnienia”, (red. Z. Makieła), Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno Ekonomicznej, Jarosław, 2011, s. 333-356, ISBN 978-83-88139-27-7.

6.    Makieła M., A Duty to Repair Damage (art. 46 of the P.C.) in Accordance with the Polish Penal Code, [w:] „Damage Law Society, XIV International Science Meeting, Insurance, Compensation of damage and new civil court procedures”, Intermex, Belgrade 2011, ss. 197 – 202, English version, s. 203 – 207, serbian version, [w:] Osiguranje, Naknada Stete I Novi Gradanski Sudski Postupci, (red. Zdravko Petrovic, N.Mrvic Petrovic), Udrużenje za Odstetno Pravo, XIV Tradicionalno Savetovanje, Wydawnictwo Intermex, Beograd, 2011, ISBN 978-86-83437-88-7.

5.   Makieła M., Przewodnik po ulicach Starego Krakowa, Wydanie z okazji obchodów 90-lecia Adwokatury Polskiej, 160-lecia Samorządu Adwokackiego w Galicji, (red. M. Makieła, A. Krawiec), Wydawnictwo Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie, Kraków, 2009. s. 37.

4.  Makieła M., Basic Differences between European Arrest Warrant and Extradition Procedures, [w:] „Miscellanea Iuris Gentium,” vol. X-XI, (red.K.Lankosz) The Yearbook of the Jagiellonian University Chair of Public International Law, Kraków, 2007-2008, s. 33- 42, ISSN 0867-6062.

3.   Makieła M., Amerykańska polityka wobec konfliktu zbrojnego w Iraku [w:] ” Irak. Dylemat amerykańskiej interwencji”, (red. W. Dzielski, W. Michnik), Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2007, s. 79-98, ISBN 978-83-7188-995-0.

2.   Makieła M., Infrastruktura transportu w obszarach metropolitarnych, a obowiązujący system prawny, [w:] „Rzeszowski i Krakowski Obszar Metropolitarny„ , (red. Z. Makieła, R. Fedan), Wydawca Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków 2006, s.65-80, ISBN 8389823-91-8.

1.   Makieła M., Wojna z terroryzmem a traktowanie jeńców wojennych, [w:] „Wybrane aktualne problemy międzynarodowego prawa humanitarnego”, (red. M. Lubiszewski, T. Jasudowicz, R. Fordoński), Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 2005, s.183-201, ISBN 83-7299-383-1.

Artykuły w czasopismach naukowych:

1.Makieła M., Osnovne razlike izmedu evropskog naloga za hapsenje i procedure ekstradicije, [w:] Naucni, strucni i informativni casopis, (red. Z. Ivosevic), Izbor sudske prasek, Beograd, 2012, UDK 34, s. 13-16. ISSN 0354-3226.

Artykuły w Internecie:

1.Makieła M., The Question of Application of the Institution of Extradition in Polish Law on the Example of Randy C.’s Case [w:]“Miscellanea Iuris Gentium”, vol. XII-XIII-XIV, (red. K.Lankosz) Krakow 2009-2011. pp. 47-69, 

2.Makieła M., Jeńcy wojenni i ich prawa, a Polityka Prezydenta Baraka Obamy wobec przetrzymywanych w Guantanamo Bay [in:] „Osiągnięcia i wyzwania międzynarodowego prawa humanitarnego”, (red.M.Marcinko), Małopolski Oddział Okręgowy PCK, Kraków 2011 (electronic publication available on website :  http://www.pck.malopolska.pl )