Slider

Wybór na vice – Presesa Sądu Polubownego przy IPH w Krakowie

Miło nam jest poinformować, że w dniu 28 lipca 2022r adw.dr Magdalena Makieła została wybrana na vice Prezesa Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. Pierwsze posiedzenie prezydium Sądu Polubownego odbyło się 3 grudnia 2022 Warto korzystać z Sądu Polubownego/Arbitrażowego i wpisywać do umów klauzule arbitrażowe/zapis na sąd polubowny lub klauzule hybrydowe Med Arb Arb Read more about Wybór na vice – Presesa Sądu Polubownego przy IPH w Krakowie[…]

Klauzule Arbitrażowe Artykułu Palestra 11/22

W listopadowym wydaniu #Palestry 11/22 poświęconej #mediacji i #arbitrażowi ukazał się artykuł mojego autorstwa dot.klauzul arbitrażowych i klauzul hybrydowych #Arb Med Arb #Med Arb #Artykuł przedstawia #praktyczne  zastosowanie w umowach klauzul arbitrażowych oraz ich wzory. #Dziękuję za zaproszenie do napisania artykułu. #arbitraż #mediacje #ADR #umowy #klauzulemediacyjne #klauzule #arbitrażowe #KlauzuleHybrydowe #ZapisNaSądPolubowny #Palestra #Adwokatura #ArbMedArb https://palestra.pl/pl/