Slider

Webinar

Dziękuję uczestnikom za liczny udział w dniu 30 czerwca 2020r. w #Webinar #Praktyczne zastosowanie #arbitrażu i #mediacji – jak uniknąć długoletnich postępowań sądowych Zorganizowanym wspólnie z Izba Przemysłowo – Handlowa w Krakowie i Dr Magdalena Makieła #Praktyka #arbitraż #mediator #mediacja #arbitera #negocjacje #klauzularbitrażowa #KlauzuleMediacyjne #mediacjagospodsrcza #biznes #SądPolubowny

Webinar zaproszenie

#Webinar #Zapraszam 30 czerwca 2020r. na #Webinar organizowany wspólnie z Izba Przemysłowo – Handlowa w Krakowie: Praktyczne zastosowanie #arbitrażu i #mediacji – jak uniknąć długoletnich postępowań sądowych. #Termin 30 czerwca (wtorek) 2020r. #Zaproszenie jest skierowane do wszystkich #właścicieli i przedstawicieli #firm. #Cele i #korzyści Po szkoleniu uczestnicy: Znają różnice pomiędzy #mediacją, #negocjacjami i #arbitrażem Dysponują Read more about Webinar zaproszenie[…]

UMOWNE KLAUZULE ARBITRAŻOWE

W jaki sposób można uniknąć wieloletnich procesów sądowych? Wprowadzając do umowy i umowy spółki #KlauzuleArbitażowe #KlauzuleMediacyje Zawarcie #klauzul w #umowie wyłącza skierowanie do sądu powszechnego sporu powstałego w zw. z zawarciem umowy. Jeśli nie zawarto w umowie #klauzuli to strony, w chwili powstania sporu mogą zawrzeć na piśmie porozumienie, że spór będzie rozgrzać #SądPolubowny. Zamieszczona w #umowie/#statucie #SpółkiHandlowej #KlauzulaArbitrażowa dotycząca sporów ze stosunku spółki wiąże spółkę, jej Read more about UMOWNE KLAUZULE ARBITRAŻOWE[…]

NEGOCJACJE

Negocjacje nigdy nie są proste. Właściwe prowadzenie rozmów może zarówno przynieść korzyści, jak i przysporzyć wiele problemów. Co w takim razie powinien zrobić dobry negocjator? Powinien skupiać się na tym, co mówi do niego rozmówca, i uważnie analizować jego wypowiedź. Negocjatorzy często uważają, że jeśli wykładają na stół wiele korzyści i mają wystarczające środki nacisku, są w stanie wywalczyć doskonałe Read more about NEGOCJACJE[…]