Slider

Holandia odmawia przekazania w ramach ENA do Polski

Holandia wstrzymała przekazanie w ramach ENA (europejski nakaz aresztowania) Polsce podejrzanego o handel narkotykami – zadecydowała o tym Międzynarodowa Izba Pomocy Prawnej Sądu Okręgowego w Amsterdamie. Holenderski sąd uzasadnia decyzję brakiem niezależności polskiego sądownictwa. Z tych względów holenderski sąd zwrócił się z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tej sprawie. #ENA #EuropejskiNakazAresztowania #przekazanie

Centralny Rejestr Beneficjentów

Do 13 lipca 2020 spółki muszą zgłosić do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dane osób fizycznych sprawujących nad spółką pośrednią lub bezpośrednią kontrolę. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to system teleinformatyczny, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. #Gdzie #Zgłoszenie do CRBR jest możliwe Read more about Centralny Rejestr Beneficjentów[…]

ENA Extradition

Commission Reports on European Arrest Warrant On 2 July 2020, the European Commission published a report assessing the transposition of the European arrest warrant in 27 Member States and the UK from 2004 until now. The general assessment demonstrates that the European Arrest Warrant remains an essential tool in the area of judicial cooperation in Read more about ENA Extradition[…]