Slider

Klauzule Arbitrażowe Artykułu Palestra 11/22

W listopadowym wydaniu #Palestry 11/22 poświęconej #mediacji i #arbitrażowi ukazał się artykuł mojego autorstwa dot.klauzul arbitrażowych i klauzul hybrydowych #Arb Med Arb #Med Arb

#Artykuł przedstawia #praktyczne  zastosowanie w umowach klauzul arbitrażowych oraz ich wzory.

#Dziękuję za zaproszenie do napisania artykułu.

#arbitraż #mediacje #ADR #umowy #klauzulemediacyjne #klauzule #arbitrażowe #KlauzuleHybrydowe
#ZapisNaSądPolubowny #Palestra #Adwokatura #ArbMedArb

https://palestra.pl/pl/