Slider

Wyrok sądu arbitrażuowego wegzekwuje komornik

Wyrok sądu arbitrażowego, zgodnie z przepisami postępowania cywilnego, ma moc wyroku sądu powszechnego po nadaniu klauzuli wykonalności. Komornik zgodnie z przepisami prawa egzekwuje wyroki sądu polubownego. Arbitraż jest realną alternatywą dla sądów  powszechnych, szczególnie w sprawach gospodarczych. Dla firm jest to szybki i skuteczny sposób dochodzenia roszczeń z umów. Z tych względów warto zawierać W Read more about Wyrok sądu arbitrażuowego wegzekwuje komornik[…]