Slider

ARBITRAŻ

#StałyTrybunałArbitrażowy z siedzibą w Hadze. Organ międzynarodowy powołany do rozstrzygania sporów między państwami. Funkcje STA nie ograniczają się jedynie do #arbitrażu ale obejmują również wsparcie w innych formach pokojowego rozwiązywania sporów w tym #mediacja #koncyliacja. https://lnkd.in/d6n_-4v STA jak również #UNCITRAL posiadają własne reguły #koncyliacyjnie. #UNCITRAL komisja #ONZ do spraw międzynarodowego prawa handlowego. Z regulacji zawartych w prawie modelowym z 1985r. o międzynarodowym arbitrażu handlowym #UNCITRAL skorzystał polski ustawdawca Read more about ARBITRAŻ[…]

EKSTRADYCJA

Jako #adwokat zajmujący się w praktyce zagadnieniami dotyczącymi #ekstradycji i #ENA (#EAW), przeanalizowałam liczne sprawy dotyczące #ekstradycji i okazuje się że często teoria odbiega od praktyki. Zasadą jest, iż w świetle #art55Konstytucji RP #ekstradycja obywatela polskiego jest zakazana. Praktyka wykazuje jednak, że może być inaczej. Obywatel polski nie ma gwarancji, że w razie wystąpienia państwa wzywającego z wnioskiem o jego wydanie w ramach #ekstradycji, sąd polski odrzuci wniosek. Read more about EKSTRADYCJA[…]

KLAUZULE MEDIACYJNE ARBITRAŻOWE

W dniu 21 maja odbyło spotkanie online #LożyKobietBiznesu Izba Przemysłowo – Handlowa w Krakowie Dr Magdalena Makieła przedstawiła praktyczne zastosowanie #mediacji #negocjacji i #arbitrażu oraz omówiła #KlauzuleMediacyjne i #KlauzuleArbitrażowe, które można zastosować w #umowach i umowach spółki. #ADR #mediacja #arbitraż #negocjacje Więcej informacji nt. #ADR https://lnkd.in/dn9yutw

EKSTRADYCJA – WYDANIE

Szanowni Państwo, pragnę polecić #monografię #Prawo Międzynarodowe Teoria i Praktyka, pod redakcją Izabela Krasnicka, a której jestem współautorem. W #rozdziale III opisałam mechanizm wydania osoby w ramach #ekstradycji na podstawie złożonego zapewnienia (gwarancji)przez państwo wzywające. Jest to tematyka, którą zajmuję się w ramach mojej #praktyki adwokackiej. https://lnkd.in/gZspMeB#ekstradycja #wydanie #obrońca #prawaczłowieka