Slider

Wybór na vice – Presesa Sądu Polubownego przy IPH w Krakowie

Miło nam jest poinformować, że w dniu 28 lipca 2022r adw.dr Magdalena Makieła została wybrana na vice Prezesa Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.

Pierwsze posiedzenie prezydium Sądu Polubownego odbyło się 3 grudnia 2022

Warto korzystać z Sądu Polubownego/Arbitrażowego i wpisywać do umów klauzule arbitrażowe/zapis na sąd polubowny lub klauzule hybrydowe Med Arb Arb Med Arb

Więcej https://palestra.pl/pl/