Slider

Wyrok TSUE z 17 grudnia 2020r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania- ENA

Wyrok w sprawie ENA W wyroku z  dnia 17 grudnia 2020r Trybunał Sprawiedliwości UE, stwierdził, iż systemowe lub ogóle nieprawidłowości w zakresie niezawisłości władzy sądowniczej wydającego nakaz państwa członkowskiego, niezależnie od ich wagi, nie stanowią samoistnej podstawy, aby organ sądowy wykonujący nakaz mógł twierdzić, że wszystkie sądy tego państwa członkowskiego utraciły status „wydającego #ENA organu Read more about Wyrok TSUE z 17 grudnia 2020r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania- ENA[…]

Ścigany już się nie ukryje przed ENA w Norwegii i Islandii

Od 2019 roku weszła w życie umowa o przekazywaniu osób pomiędzy państwami UE a Islandią i Norwegią.  Czy to oznacza, że Polska może ścigać w trybie ENA osoby ukrywające się w tych dwóch krajach? 1. W jakim przypadku może być wydany nakaz aresztowania? 2. Jakie dane zawiera wydawany ENA? 3. W jakim terminie państwo, w Read more about Ścigany już się nie ukryje przed ENA w Norwegii i Islandii[…]