Slider

Human Rights Day Human Rights Day is observed every year on 10 December

#HumanRightsDay is observed every year on 10 December — the day the United Nations General Assembly adopted, in 1948, the Universal Declaration of Human Rights (UDHR). The UDHR is a milestone document, which proclaims the inalienable rights that everyone is entitled to as a human being – regardless of race, colour, religion, sex, language, political Read more about Human Rights Day Human Rights Day is observed every year on 10 December[…]

Orange the World

„Orange the World” to 16 dniowa kampania,  podnoszaca świadomość w zakresie podejmowania działań na rzecz zakończenia przemocy wobec kobiet i dziewczat. Kampania trwa od 25 listopada Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet do 10 grudnia – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. http://www.soroptimist.krakow.pl https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/end-violence-against-women