Slider

SPOTKANIE LOŻY KOBIET BIZNESU IPH

W dniu 12 listopada odbyło się spotkanie online #LożyKobietBiznesu Izba Przemysłowo – Handlowa w Krakowie Rozmawialiśmy nt. Jak radzą sobie Firmy czlonowskie IPH w dobie COVID-19 i jakie działania podejmują, w celu zminimalizowania strat w firmie. Małgorzata Machynia gratulacje za podjecie odważnej decyzji w przedmiocie zmiany obszaru działania i wejście na rynek IT. #Odważne decyzje Read more about SPOTKANIE LOŻY KOBIET BIZNESU IPH[…]

70 lat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Europejska Konwencja Praw Człowieka została otwarta do podpisu w dniu 4 listopada 1950r. 70 lat Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności Stronami Konwencji jest 47 państw członkowskich Rady Europy Obecnie warunkiem członkostwa w Radzie Europy jest ratyfikacja #EKPC Polska przystąpiła do Rady Europy 26 listopada 1991r. jednocześnie podpisując Europejską Konwencję Praw Człowieka EKPC Read more about 70 lat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka[…]