Slider

70 lat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Europejska Konwencja Praw Człowieka została otwarta do podpisu w dniu 4 listopada 1950r.

70 lat Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

Stronami Konwencji jest 47 państw członkowskich Rady Europy

Obecnie warunkiem członkostwa w Radzie Europy jest ratyfikacja #EKPC

Polska przystąpiła do Rady Europy
26 listopada 1991r.
jednocześnie podpisując Europejską Konwencję Praw Człowieka

EKPC w art 1 stanowi, iż
(Obowiązek Przestrzegania Praw Człowieka)

Wysokie Układające się Strony zapewniają każdemu człowiekowi, podlegającemu ich jurysdykcji, prawa i wolności określone w rozdziale I EKPC

https://lnkd.in/dEQQeAh

#PrawaCzłowieka #echr #ekpc #Konwencja #etpc