Slider

Orange the World

„Orange the World” to 16 dniowa kampania,  podnoszaca świadomość w zakresie podejmowania działań na rzecz zakończenia przemocy wobec kobiet i dziewczat. Kampania trwa od 25 listopada Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet do 10 grudnia – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.
http://www.soroptimist.krakow.pl
https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/end-violence-against-women