Slider

Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów

W imieniu komitetu organizacyjnego zapraszam na ogólnopolską konferencję naukową dotyczącą tematyki arbitrażu, mediacji i negocjacji nt. „Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów (ang. ADR) – wymiar prawny, ekonomiczny i międzynarodowy” Kraków 27-28 wrzesień 2018 r.