Slider

Nowa publikacja – Mediacja w praktyce mediatora i pelnomocnika

W książce przedstawiono proces rozwiązywania sporów w drodze mediacji w tym mediacji gospodarczej.

W rozdziale 4 przedstawiono i omówiono mediację gospodarczą  którą opisała Mecenas dr Magdalena Makieła.

Szczegółowo zaprezentowano również rolę prawników w mediacji, zarówno po stronie pełnomocnika, jak i mediatora, w tym opisano konkretne narzędzia wykorzystywane w praktyce adwokata-mediatora. Jednocześnie scharakteryzowano rolę stron – przedsiębiorców, menadżerów i innych osób, które także stają przed koniecznością rozwiązywania sporów w swojej codziennej działalności.

Publikacja została przygotowana przez adwokatów-mediatorów, mających doświadczenie zarówno w reprezentowaniu stron, jak i prowadzeniu mediacji.