Slider

Ścigany już się nie ukryje przed ENA w Norwegii i Islandii

Od 2019 roku weszła w życie umowa o przekazywaniu osób pomiędzy państwami UE a Islandią i Norwegią. 

Czy to oznacza, że Polska może ścigać w trybie ENA osoby ukrywające się w tych dwóch krajach?

1. W jakim przypadku może być wydany nakaz aresztowania?

2. Jakie dane zawiera wydawany ENA?

3. W jakim terminie państwo, w którym aresztowano daną osobę, musi przekazać ją do państwa, w którym wydano ENA?

4. Czy istnieje zasada podwójnej odpowiedzialności w przypadku ENA?

5. Czy państwa UE mogą odmówić przekazania własnych obywateli?

6. Jakie istnieją podstawy do odmowy przekazania osoby?

7. Kto ponosi koszty za tranzyt przekazywanej osoby?

Na te i inne pytania dotyczące ENA otrzymasz odpowiedzi kontaktując się z nim.