Slider

Wyrok TSUE z 17 grudnia 2020r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania- ENA

Wyrok w sprawie ENA

W wyroku z  dnia 17 grudnia 2020r Trybunał Sprawiedliwości UE, stwierdził, iż systemowe lub ogóle nieprawidłowości w zakresie niezawisłości władzy sądowniczej wydającego nakaz państwa członkowskiego, niezależnie od ich wagi, nie stanowią samoistnej podstawy, aby organ sądowy wykonujący nakaz mógł twierdzić, że wszystkie sądy tego państwa członkowskiego utraciły status „wydającego #ENA organu sądowego”, które to pojęcie co do zasady wymaga, aby zainteresowany organ działał w sposób niezależny.

https://www.linkedin.com/posts/magdalena-makie%C5%82a-phd-04b7b834_trybunaagksprawiedliwoagjciuniieuropejskiej-activity-6745346815593332736-moGt