Slider
15 lutego, 2019

dr Karol Zawiślak

Dr Karol Zawiślak, adwokat

absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,doktor nauk prawnych (rozprawę doktorską pod tytułem: „Pojęcie, treść i charakter prawny receptiarbitrii” przygotował w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Szumańskiego), adwokat, arbiter (Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan, Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej, Stałego Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie), mediator (wpisany na listę mediatorów Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie), przewodniczący Sekcji Arbitrażu i Mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, korespondent krajowy przy United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) w ramach projektu Case Law on UNCITRAL Texts (CLOUT) ze specjalizacją arbitraż i mediacja, asystent w Katedrze Kanonicznego Prawa Procesowego na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, juror Konkursu Arbitrażowego Lewiatan.        

Konferencje:

1. Międzynarodowa  konferencja z cyklu: Arbitraż i mediacja w teorii i praktyce pt.: Funkcjonowanie stałych sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych, Nowy Tomyśl 19 kwietnia 2013 r., referat pt.: „Receptumarbitrii” – relacje: arbiter a strony postepowania i  arbiter a  sąd arbitrażowy.

2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Dochodzenie roszczeń przed sądami polubownymi”, Wrocław 16 maja 2014r., referat pt.: „Charakter prawny receptiarbitrii”,

3. Konferencja „Diagnoza Arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian”, Warszawa 18-19 września 2014 r.,   referat w ramach panelu „Skład sądu polubownego”,

4. Konferencja „Arbiter w postępowaniu przed sądem polubownym”, Wrocław 18 listopada 2016 r., referat pt.: „Wygaśnięcie mandatu arbitra –  wybrane problemy proceduralne”;

5. XI Zjazd Katedr Prawa Handlowego, Warszawa, 21-22 września 2017 r. referat pt.: „Zakres związania członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uchwałami wspólników – dopuszczalność wydawania członkom zarządu wiążących poleceń”

6. Sympozjum naukowe Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II pt.: „Biorę sobie Ciebie za żonę/męża…”. Co dzisiaj mają na myśli narzeczeni?, Kraków 15 listopada 2018r., referat pt.:Jak się nam nie uda, to się rozejdziemy”. Intercyza przedślubna a wykluczenie nierozerwalności małżeństwa.