Slider

Mediacje w sprawach gospodarczych

W dniu 7 lutego miałam zaszczyt wystąpić w roli prelegenta na panelu dyskusyjny dot.mediacji w sprawach gospodarczych, zorganizowanego przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlowa.