Slider

EKSTRADYCJA

Jako #adwokat zajmujący się w praktyce zagadnieniami dotyczącymi #ekstradycji i #ENA (#EAW), przeanalizowałam liczne sprawy dotyczące #ekstradycji i okazuje się że często teoria odbiega od praktyki.

Zasadą jest, iż w świetle #art55Konstytucji RP #ekstradycja obywatela polskiego jest zakazana.

Praktyka wykazuje jednak, że może być inaczej.

Obywatel polski nie ma gwarancji, że w razie wystąpienia państwa wzywającego z wnioskiem o jego wydanie w ramach #ekstradycji, sąd polski odrzuci wniosek.

Czy wiesz, że wydanie w ramach #ekstradycji może nastąpić na podstawie złożonego zapewnienia tzw.gwarancji przez państwo wzywające.

Niestety coraz częściej na tej podstawie dochodzi do wydania w ramach #ekstradycji.

Ciekawa jest również #Doktryna #KerFrisbie stosowania w US jako alternatywa dla #ekstradycji.

Problematykę wydania w ramach #ekstradycji na podstawie złozonego zapewnienia/gwarancji przez państwo wzywające, opisałam szeroko w monografii #PrawoMiędzynarodoweTeoriaIPraktyka.
https://lnkd.in/dy4xRwG
#ekstradycja #extratition #ENA #EAW