Slider

ARBITRAŻ

#StałyTrybunałArbitrażowy z siedzibą w Hadze. Organ międzynarodowy powołany do rozstrzygania sporów między państwami.

Funkcje STA nie ograniczają się jedynie do #arbitrażu ale obejmują również wsparcie w innych formach pokojowego rozwiązywania sporów w tym #mediacja #koncyliacja.

https://lnkd.in/d6n_-4v

STA jak również #UNCITRAL posiadają własne reguły #koncyliacyjnie.

#UNCITRAL komisja #ONZ do spraw międzynarodowego prawa handlowego.

Z regulacji zawartych w prawie modelowym z 1985r. o międzynarodowym arbitrażu handlowym #UNCITRAL skorzystał polski ustawdawca wprowadzając zapisy do kpc o #arbitrażu.

Powyższe instytucje zostały szeroko opisane w #monografii, której jestem #współautorem.

#SądyiTrybunałyOrazPozasądoweSposobyZałatwianiaSporówMiędzynarodowych.
https://lnkd.in/dW-npcJ

#ADR #mediacja #arbitraż #negocjacje