Slider

Centralny Rejestr Beneficjentów

Do 13 lipca 2020 spółki muszą zgłosić do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dane osób fizycznych sprawujących nad spółką pośrednią lub bezpośrednią kontrolę.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to system teleinformatyczny, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

#Gdzie
#Zgłoszenie do CRBR jest możliwe wyłącznie drogą elektroniczną przez stronę

https://lnkd.in/dCbPkXa.

#Kto
#Zgloszenia może go dokonać tylko #osoba uprawniona do #reprezentacjispółki.

https://lnkd.in/dKYTGgn

#spółki #zarząd #spółkiosobowe #spółkikapitałowe