Slider

Sąd w Norymberdze nie przekaże Polaka w ramach ENA

Po Holandii kolejne państwo odmawia Polsce przekazania ściganego w ramach #ENA.

Sąd Niemiecki wstrzymuje przekazanie polskiego obywatela ściganego #EuropejskimNakazemAresztowania wydanym przez polski sąd, obawy sądu dotyczą czy podejrzanemu zostanie zagwarantowane prawo do sprawiedliwego i uczciwego.