Slider

Holandia- Ekstradycja tymczasowo wstrzymana do Polski

Międzynarodowa Izba Pomocy Prawnej Sądu Okręgowego w Amsterdamie tymczasowo zaprzestała wydawania w ramach #ekstradycji osób podejrzanych i skazanych do Polski.

Decyzja ta spowodowana jest kolejnym pytaniem do TSUE dot.problemów z niezawisłością polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Do chwili wydania opinii przez Trybunału Sprawiedliwości, Międzynarodowa Izba Pomocy Prawnej w Amsterdamie zdecydowała, że do czasu udzielenia przez TSUE opinii, sąd w Amsterdamie, który jest właściwy do orzekania w sprawach o #ekradycje, tymczasowo zawiesza wydawanie do Polski wszystkich obywateli RP podejrzanych lub skazanych na terytorium Holandii.

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/IRK-legt-alle-overleveringen-naar-Polen-voorlopig-stil.aspx