Slider

Webinar zaproszenie

#Webinar
#Zapraszam 30 czerwca 2020r. na #Webinar organizowany wspólnie z Izba Przemysłowo – Handlowa w Krakowie:

Praktyczne zastosowanie #arbitrażu i #mediacji – jak uniknąć długoletnich postępowań sądowych.

#Termin 30 czerwca (wtorek) 2020r.

#Zaproszenie jest skierowane do wszystkich #właścicieli i przedstawicieli #firm.

#Cele i #korzyści

Po szkoleniu uczestnicy:

Znają różnice pomiędzy #mediacją, #negocjacjami i #arbitrażem

Dysponują wiedzą w zakresie #skutecznego zastosowania #mediacji i #arbitrażu, aby nie kierować sporów do sądu powszechnego

Dysponują wiedzą nt  #klauzularbitrażowych/#mediacyjnych i ich zastosowania w umowach, w celu  uniknięcia procesów w sądach powszechnych

#Rejestracja Izba Przemysłowo – Handlowa w Krakowie

https://www.iph.krakow.pl/o-izbie/aktualnosci/1047-webinar-praktyczne-zastosowanie-arbitrazu-i-mediacji-jak-uniknac-dlugoletnich-postepowan-sadowych-30-czerwca.html

#mediacja #arbitraż #negocjacje #klauzule #SądPolubowny #SądArbitrażowy #mediator #arbiter
#biznes #skuteczność #czas #innowacja #koncyliacja #spółki #przedsiębiorczość #przedsiebiorca