Slider

Webinar

  1. Dziękuję uczestnikom za liczny udział w dniu 30 czerwca 2020r. w #Webinar
    #Praktyczne zastosowanie #arbitrażu i #mediacji – jak uniknąć długoletnich postępowań sądowych

Zorganizowanym wspólnie z
Izba Przemysłowo – Handlowa w Krakowie i Dr Magdalena Makieła

#Praktyka #arbitraż #mediator #mediacja #arbitera #negocjacje
#klauzularbitrażowa #KlauzuleMediacyjne #mediacjagospodsrcza #biznes #SądPolubowny