Slider

NEGOCJACJE

Negocjacje nigdy nie są proste.

Właściwe prowadzenie rozmów może zarówno przynieść korzyści, jak i przysporzyć wiele problemów.

Co w takim razie powinien zrobić dobry negocjator?

Powinien skupiać się na tym, co mówi do niego rozmówca, i uważnie analizować jego wypowiedź.

Negocjatorzy często uważają, że jeśli wykładają na stół wiele korzyści i mają wystarczające środki nacisku, są w stanie wywalczyć doskonałe warunki.

Chociaż kwestie te są z pewnością ważne, wiele innych czynników ma również istotny wpływ na ostateczną pozycję wszystkich stron negocjacji.

Często też boimy się, że bez względu na to, jak dobrze będziemy przygotowani, prowadzone przez nas negocjacje i tak staną się nieproduktywne.

Jak temu zapobiec?

Co zrobić, aby poprawić jakość rozmów?